Projekty

Projekty unijne

Rozwijamy talenty młodych ludzi

GMINA PAWŁOWICE realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, pn. „Rozwijamy talenty młodych ludzi”.

Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy uczniów uczęszczających do LO w Pawłowicach przy ZSO im. Jana Pawła II w okresie od 01.12.2021 r. do 30.06.2023 r. oraz podniesienie efektywności kształcenia w zakresie przedmiotów przyrodniczych, matematyki, języków obcych, oraz stworzenie w szkole objętej projektem warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu.

Zdjęcia…

  • Całkowita wartość projektu: 302 316,00 zł
  • Wkład Funduszy Europejskich: 256 968,60 zł
  • Dofinansowanie z budżetu państwa: 15 115,80 zł

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020, dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

 

Od marca 2022 do czerwca 2023 roku w naszej szkole realizowaliśmy projekt pn. „Rozwijamy talenty młodych ludzi” dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Read more
Na zajęciach realizowanych w ramach projektu „Rozwijamy talenty młodych ludzi” z biologii przeprowadzaliśmy liczne eksperymenty i obserwacje, które pozwoliły zrozumieć procesy jakie zachodzą w organizmie człowieka oraz w świecie organizmów żywych.
Read more
W biologii dominują dwie metody poznawania świata: obserwacja i doświadczenie. Doskonałą przestrzenią do prowadzenia tego typu działań jest świat roślin, dlatego też przedmiotem badań na zajęciach projektowych prowadzonych metodą eksperymentu były procesy zachodzące w żywym…
Read more
Od ponad roku uczniowie naszej szkoły biorą udział w zajęciach wyrównawczych oraz zajęciach metodą eksperymentu z geografii w ramach projektu „Rozwijamy talenty młodych ludzi”. Tematyka poruszana na zajęciach ma za zadanie poszerzyć i utrwalić wiedzę…
Read more

Dane kontaktowe

Zespół Szkół Ogólnokształcących
im. Jana Pawła II

ul. J. Pukowca 5

43-251 Pawłowice

tel. +48 324 722 149

faks +48 324 722 149

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.