Wydarzenia

Najważniejsze wydarzenia z naszej szkoły

Spotkania wychowawców z rodzicami klas planowane są 15.09.2020 r. od godz. 17.30 wg poniższego harmonogramu:

Dz.U. 2020 poz. 568, USTAWA z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

W dniu 22 lutego 2020 r. uczestnicy kółka dźwiękowo-filmowo-muzycznego „Kulturalni” pod opieką p. Anny Rzędkowskiej wzięli udział w spotkaniu na Akademii Muzycznej na kierunku Jazzu i Muzyki Estradowej w Wydziale Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu, specjalność: realizacja dźwięku w Katowicach.

24 marzec 2020 Aktualności

Komunikat

Zgodnie z rozporządzeniem MEN do 10 kwietnia 2020 r. wszelkie zajęcia lekcyjne nadal nie będą się odbywały na terenie szkoły, w domu ucznia (nauczanie indywidualne) ani na terenie zakładów, w których uczniowie technikum realizują praktyczną naukę zawodu.

W załączniku dostępny jest komunikat Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej z apelem o czasowe zwolnienie uczniów z obowiązku świadczenia pracy.

13 marzec 2020 Aktualności

Komunikat

Uprzejmie prosimy o załatwianie wszelkich możliwych spraw drogą elektroniczną bądź telefonicznie.

Informujemy, że ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne uczniów i ich rodzin wszelkie zajęcia szkolne (dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze, rewalidacyjne, nauczanie indywidualne, zajęcia praktyczne uczniów technikum) zostaną zawieszone od 12 do 25 marca br.

10 marca 2020 roku odbyła się nietypowa lekcja. Uczniowie klasy 2b w ramach zajęć języka angielskiego połączyli się za pomocą programu Skype z uczniami ze szkoły Sehremini Anatolian High School w Turcji, mieście Istanbuł.

„Muzyka jest stenografią uczuć.” (L. M. Tołstoj)

5. marca br. w auli Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach odbyły się eliminacje okręgowe XV edycji Olimpiady Przedsiębiorczości - nowoczesnego projektu o społecznym i proprzedsiębiorczym charakterze.

Dane kontaktowe

Zespół Szkół Ogólnokształcących
im. Jana Pawła II

ul. J. Pukowca 5

43-251 Pawłowice

tel. +48 324 722 149

faks +48 324 722 149

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.