Podręczniki 2018/2019

Szkoła Humanitarna

Nasza szkoła w roku szkolnym 2010/2011 przystąpiła do udziału w projekcie edukacyjnym POLSKIEJ AKCJI HUMANITARNEJ. Staramy się o zdobycie tytułu "Szkoły Humanitarnej". Koordynatorami są pani Elżbieta Cholcha i pani Małgorzata Ślipek-Mrozek.

Klub Szkoły Humanitarnej

„Szkoła Humanitarna" to roczny projekt edukacyjny skierowany do szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jego celem jest zwiększenie wiedzy uczniów i uczennic z zakresu globalnych współzależności oraz kształtowanie zaangażowanych i odpowiedzialnych postaw względem otaczającego świata i zamieszkujących go ludzi.

Udział w projekcie „Szkoła Humanitarna" daje placówce możliwość działania na rzecz tworzenia bardziej sprawiedliwego świata poprzez zaangażowanie w realizację projektu z zakresu edukacji globalnej. Udział w projekcie to także realizacja nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego, która wprowadza elementy edukacji globalnej w programie nauczania szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Projekt Szkoła Humanitarna jest zatem ciekawą propozycją zarówno dla uczniów i uczennic jak i nauczycieli i nauczycielek, łączącą zdobywanie wiedzy z kształtowaniem postaw odpowiedzialności za świat, szacunku i otwartości na drugiego człowieka oraz umiejętności krytycznego myślenia i dostrzegania zależności pomiędzy różnymi aspektami życia.

W ramach „Szkoły Humanitarnej" uczniowie i uczennice zaangażowanych placówek realizują projekt dotyczący zagadnień edukacji globalnej. Praca metodą projektu stwarza okazję zdobycia umiejętności pracy w grupie oraz kształtowania poczucia odpowiedzialności za swoją rolę w projekcie i za przebieg zaplanowanych działań. Z kolei zaproponowanie uczniom i uczennicom podjęcia tematyki z zakresu edukacji globalnej sprawia, że zdobywając wiedzę o globalnych powiązaniach w wymiarze kulturowym, społecznym, ekonomicznym i ekologicznym, zwiększają swoją świadomość zachodzących w świecie procesów oraz roli.

Etapy projektu:

 1. Zgłoszenie szkoły do projektu.
 2. Szkolenia dla nauczycieli i nauczycielek.
 3. Tworzenie Klubu Szkoły Humanitarnej.
 4. Wybór tematu projektu.
 5. Realizacja zaplanowanych działań.
 6. Sprawozdanie z przeprowadzonych działań.

Projekt realizowany będzie od 27 września 2010 r. do 24 czerwca 2011 r.

Regulamin Klubu Szkoły Humanitarnej

 1. Cel działania Klubu
  - kształtowanie humanitarnych postaw dzieci i młodzieży, gotowości do niesienia pomocy innym, prawidłowego współżycia w grupie rówieśniczej,
  - przygotowanie do podjęcia działania w Szkolnym Klubie Humanitarnym,
  - pomoc uczniom zrozumieć mechanizmy rządzące światem,
  - poznawanie wzajemnych zależności w dobie globalizacji,
  - wychowywanie młodych ludzi na świadomych swojego wpływu na sprawy globalne i lokalne.
 2. Członkami klubu mogą być ludzie, którzy:
  - są uczniami naszej szkoły,
  - chcą lepiej zrozumieć otaczający ich świat,
  - chcą bezinteresownie pomagać innym,
  - chcą pozytywnie wpływać na ważne społeczne kwestie o wymiarze globalnym i lokalnym,
 3. Cele będą realizowane poprzez:
  - zapoznanie środowiska szkolnego i lokalnego z projektem Szkoły Humanitarnej.(np spotkanie z rodzicami, notatka w gazecie lokalnej, realizacja projektu na godzinach wychowawczych itp.),
  - stworzenie szkolnej biblioteczki z literaturą na temat kluczowych zagadnień realizowanego projektu,
  - włączanie się i realizacja akcji charytatywnych,
  - umieszczenie informacji na stronie internetowej szkoły,  przygotowanie prezentacji multimedialnej, stworzenie albumu,
  - dystrybucja w szkole gadżetów Polskiej Akcji Humanitarnej.
 4. Obowiązki i prawa członków Klubu:
  - członkowie Klubu Szkoły Humanitarnej zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Klubu Szkoły Humanitarnej,
  - członkowie Klubu zobowiązani są do uczestniczenia w spotkaniach Klubu,
  - brania czynnego udziału w realizacji projektu Szkoły Humanitarnej.

POLSKA AKCJA HUMANITARNA Polska Akcja Humanitarna (PAH) Janiny Ochojskiej

Celem działalności Polskiej Akcji Humanitarnej jest dostarczanie pomocy ofiarom wojen i kataklizmów w Polsce i za granicą, a także uchodźcom trafiającym do naszego kraju.

Ważnym obszarem działalności PAH jest również szeroko rozumiana pomoc najuboższym środowiskom ludzi w Polsce.

Fundacja działa od listopada 1992 roku, od momentu wyjazdu pierwszego konwoju do Sarajewa. Od tego czasu udziela w sposób stały pomocy humanitarnej w krajach byłej Jugosławii, Czeczenii, Kazachstanie, Afganistanie i na Litwie. W Warszawie prowadzi Centrum Pomocy Uchodźcom, jedyną tego rodzaju placówkę pozarządową w Polsce.

W maju 1998 PAH rozpoczęła akcję \"Pajacyk\" – początkowo mającą na celu dożywanie dzieci w szkołach w regionie północno-wschodniej Polski a obecnie rozszerzoną na teren całego kraju.

Biura Regionalne Polskiej Akcji Humanitarnej w Krakowie, w Toruniu i w Łodzi stale udzielają wsparcia w postaci odzieży, żywności, środków czystości najuboższym mieszkańcom tych miast. W Biurach Regionalnych prowadzone są także świetlice środowiskowe dla dzieci z rodzin patologicznych.

Polska Akcja Humanitarna (PAH) (oficjalna nazwa w j.ang. Polish Humanitarian Organisation - PHO) to organizacja humanitarna założona i prowadzona przez Janinę Ochojską. Główna siedziba fundacji mieści się w Warszawie.

Kalendarium działań Programu Szkoła Humanitarna

 • 15 września 2010 r. – zgłoszenie i wypełnienie formularza do programu Szkoła Humanitarna.
 • 24 września 2010 r. – zostaliśmy przyjęci do programu jako jedyna szkoła w powiecie pszczyńskim.
 • 28 października 2010 r. – w Katowicach odbyło się pierwsze szkolenie koordynatorów.
 • 5 listopada 2010 r. – na terenie Naszej szkoły powołano Klub Szkoły Humanitarnej, do którego należą osoby zainteresowane edukacją globalną.
 • 18 – 20 listopada 2010 r. – odbyło się kolejne szkolenie w Warszawie, w którym uczestniczyli uczniowie i koordynatorzy z wybranych szkół.
 • 25 listopada 2010 r. – odbyło się spotkanie z panem Lucjanem Buchalikiem, który przybliżył Naszej młodzieży problemy społeczności afrykańskiej.
 • 6 – 8 grudnia 2010 r. – zorganizowano „Tydzień Łasucha” w ramach działań Klubu Szkoły Humanitarnej, którego celem było zebranie funduszy na program „Adopcja Serca”.
 • 5 stycznia 2011 r. – wykonano gazetkę informacyjną na temat „Kraje Globalnego Południa”, która znajduje się na korytarzu szkolnym.

Aktualności

Szkolenie w Warszawie

W dniach od 18-20 listopada 2010 roku na szkolenie do Warszawy wyruszyły dwie przedstawicielki naszej szkoły Martyna Hojbach i Małgosia Kałuża wraz z panią Elżbietą Cholchą.

Pierwszego dnia, z niewielkimi trudnościami dotarłyśmy do Centrum Animacji Misyjnej w Konstancinie, gdzie czekali na nas pozostali uczestnicy projektu. W szkoleniu brało udział 20 szkół z całej Polski, dlatego zajęcia rozpoczęły się od prezentacji swoich gmin i szkół. Następnie zostaliśmy podzieleni na grupy i ruszyliśmy do pracy. Pierwsze zajęcia dotyczyły celów i zadań, które stawia sobie Polska Akcja Humanitarna. Głównym tematem było przedstawienie życia ludzi w krajach Globalnego Południa. Po kolacji spotkaliśmy się w auli, gdzie zobaczyliśmy film dotyczący życia afrykańskich społeczeństw. Na podsumowanie przeprowadzono dyskusję, w której żywo uczestniczyłyśmy. Następnego dnia intensywnie( od godziny 9 do 22) pracowaliśmy nad metodą projektu. Szczególnie podobały nam się zajęcia praktyczne, na których wybraliśmy temat dotyczący głodu i ubóstwa w krajach Globalnego Południa. Późnym wieczorem każda z grup przedstawiła swoje projekty, omawialiśmy wszystkie prace i nanosiliśmy uwagi, zarówno pozytywne jak i negatywne.

Wieczorem spotkaliśmy się na projekcji filmu, który dotyczył życia niesprawnych osób w krajach Afryki, zakończył się oczywiście dyskusją. W ostatnim dniu pojechaliśmy do centrum Warszawy, gdzie przygotowano dla nas ciekawe zadanie- grę miejską. W trzyosobowych grupach szukaliśmy zaszyfrowanych miejsc. W poszczególnych punktach musieliśmy odpowiadać na pytania dotyczące edukacji globalnej. Naprawdę, nie było łatwo. W nagrodę otrzymaliśmy ekologiczną torbę z logo PAH i czekolady Fair trade, czyli pochodzące ze sprawiedliwego handlu. Szkolenie zakończyło się o godzinie 14 i po ciepłym pożegnaniu ruszyliśmy w długą drogę powrotną.

Szkolenie było bardzo pouczające, spotkaliśmy się z ludźmi, którzy są wolontariuszami PAH oraz są pracownikami tej organizacji. Miło był pracować z osobami, które wierzą w swoją pracę. Wiedzą, że są potrzebni i dokonują wiele pozytywnych zmian, by wyrównywać różnice poziomu rozwoju społecznego i gospodarczego na świecie.

Afryka - wykład geograficzny
 
Dnia 25.11.2010r. (czwartek) w naszej szkole, na sali papieskiej odbyły się wykłady geograficzne. Chciałabym przypomnieć, że tego typu spotkania z podróżnikami i wielbicielami przeróżnych miejsc na świecie miały miejsce w  poprzednim roku szkolnym. Tym razem odwiedził nas pan Lucjan Buchalik, który opowiedział ciekawą historię o Afryce, a w szczególności skupił się na tamtejszej kulturze.

Pan Lucjan Buchalik jest podróżnikiem, etnologiem, autorem wydanej w 2000r. książki pt. Kolorowy Sahel, a także dyrektorem Muzeum Miejskiego w Żorach. Warto wspomnieć, że w owym muzeum stworzył od podstaw stałą ekspozycję zbiorów afrykańskich.

Na spotkaniu przedstawił on Afrykę w zupełnie innym świetle niż dotychczas ją znaliśmy. Opowiedział wiele interesujących ciekawostek na temat tego kontynentu, a także poruszył smutne, ale prawdziwe aspekty związane z życiem na Czarnym Lądzie. Najbardziej zaskakującymi elementami są m.in.:

 • fakt, że mieszkańcy niektórych afrykańskich krajów konsumują psy, lecz tylko te z brązową sierścią, gdyż te z czarną są uważane niemalże za święte, są traktowane z ogromną czcią;
 • przesąd mówiący o tym, że tradycyjnych afrykańskich masek poza przedstawieniami nie mogą zobaczyć kobiety i dzieci. Dodatkowo istnieje tam niepisany zakaz wchodzenia z takimi maskami do wybranych wiosek;
 • zwyczaj witania się z wodzem danego plemienia na wsi. Jest to dosyć długi i uroczysty obrzęd, polegający na przestawieniu siebie i swoich celów królowi (tzn. konkretnie po co tam przybyliśmy);
 • król przy swoim tronie ma spluwaczkę, gdyż jak powiedział pan Buchalik: „Zawsze coś tam żuje”.

Ogólnie dowiedzieliśmy się, że Afryka właśnie dzięki temu, że należy do multikulturalnych kontynentów jest bardzo ciekawa i kryje w sobie mnóstwo tajemnic wartych odkrycia. Z pewnością spotkanie należało do udanych. Mam nadzieję, że kolejne wykłady geograficzne już wkrótce!

Szkolna Biblioteczka Projektu Szkoła Humanitarna

 1. Materiały edukacyjne dla szkół, Afganistan, Polska Akcja Humanitarna, Warszawa 2009.
 2. Przewodnik dla osób uczących się w szkołach o profilu odzieżowym oraz szkołach projektowania i kostiumografii, Polska Akcja Humanitarna, Toruń 2010.
 3. Jak mówić o większości świata. Rzetelna edukacja o krajach globalnego południa, pod red. M. Wojtalika, 2009.
 4. Szkoła ekorozwoju. Scenariusze lekcji i materiały pomocnicze dla nauczycieli, pod red. K. Sołtan i inni, Warszawa 2008.
 5. Szkoła Humanitarna. Przewodnik dla szkół, T. Szczepaniak, P. Szczygieł, S. Sierocińska, Warszawa 2009.
 6. Czasopismo „Pomaga” Nr 31, Nr 32.
 7. Edukacja Globalna w Szkole, P. Szczygieł, J. Witkowski, Warszawa 2009.
 8. Uchodźca mój dobry sąsiad, J. Czerniejewska, A. Kosowicz, A. Marek, Kraków 2009.
 9. Broszurki „Sprawiedliwy Handel”, „Na świecie żyje ponad 6 miliardów ludzi”.
 10. Rzeczywistość krajów Południa. Zestaw zdjęć z Afryki, Ameryki i Azji, pod red. K. Staszewska, 2009.

Ciekawe linki

Ciekawe filmy

 • Bezpańskie psy, reż. Marziyeh Meshkini, Iran 2003
 • Kandahar, reż. Mohsen Makhmalbaf, Iran 2001
 • 9 kompania, reż. Fiodor Bondarczuk. Rosja 2005
 • Wojna Charliego Wilsona, reż. Mike Nichols, USA 2007
 • Kamienna cisza, reż. Krzysztof Kopczyński, Polska 2007

Dane kontaktowe

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II

 

ul. J. Pukowca 5

 

43-251 Pawłowice

tel. +48 324-722-149

faks +48 324-722-149

e-mail: zso(at)pawlowice.edu.pl

Administratorem Danych Osobowych (Administratorem) jest Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach ul. Pukowca 5, 43-251 Pawłowice tel. 324722149 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - więcej...

Lokalizacja