Rekrutacja 2018/2019

21.03.2018 r. - Dzień otwarty szkoły

Dzień Otwarty Szkoły - 21.03.2018 r. w godz. od 8.00 do 16.00

  • Odwiedzającym proponujemy atrakcyjną prezentację: klas mundurowych, przedmiotów humanistycznych, przyrodniczo-matematycznych jak i języków obcych.
  • Tych, którzy pragną zdobyć tytuł technika, zapraszamy na stanowiska prezentujące klasy patronackie: JAS-FBG (technik logistyk), JBG-2 (technik chłodnictwa i klimatyzacji). Jastrzębska Spółka Węglowa (technik górnictwa podziemnego i technik elektryk).
  • Równocześnie zachęcamy uczniów do zapoznania się z ofertą nauki w Branżowej Szkole I stopnia w oddziale wielozawodowym.

Zapraszamy!

Dane kontaktowe

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II

 

ul. J. Pukowca 5

 

43-251 Pawłowice

tel. +48 324-722-149

faks +48 324-722-149

e-mail: zso(at)pawlowice.edu.pl

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2016 r. poz. 922)

Lokalizacja