Facebook

To już jest koniec. Możemy iść.

Naszą szkołę właśnie opuszcza kolejna grupa młodych ludzi. Wśród maturzystów są też uczniowie niepełnosprawni, którzy podsumowali swój pobyt w ZSO, udzielając mi wywiadu.

Czytaj więcej...

Nowe sposoby pozyskiwania energii elektrycznej - temat na czasie!

W ramach projektu „Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla siebie” grupa uczniów zainteresowanych biologią i geografią w dniu 15 maja br. miała możliwość wyjazdu na Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, by wysłuchać wykładu pt.: „Energy harvesting, czyli pozyskiwanie energii z otoczenia”.

Czytaj więcej...

Zobaczyć, zrobić, zrozumieć….

W ramach projektu „Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla siebie” prowadzone są również zajęcia z biologii. Tematyka zajęć dla pierwszej grupy obejmuje przede wszystkim zagadnienia z histologii oraz fizjologii roślin. Uczniowie mieli możliwość przeprowadzić obserwacje mikroskopowe tkanek stałych oraz wykonać preparaty świeże m.in z liścia pokrzywy, pelargonii w celu obserwacji wytworów epidermy, czyli pierwotnej tkanki okrywającej. Zaobserwowali również zjawiska transpiracji u pelargonii, parcia korzeniowego na przykładzie begonii czy reakcji fototropicznej rzeżuchy.

Czytaj więcej...

Zebrania z rodzicami

Dnia 28 maja 2018 r. (poniedziałek) od godz. 17:00 do 18:00 odbędą się zebrania rodziców uczniów liceum, technikum i branżowej szkoły I stopnia wg harmonogramu:

Czytaj więcej...

Chemia doświadczalna na zajęciach unijnych...

Od lutego trwają w naszej szkole zajęcia dodatkowe z chemii objęte projektem „Uczymy się nie dla szkoły lecz dla siebie”. Tematyka zajęć pierwszej grupy obejmuje treści chemiczne z zakresu materiałów i tworzyw pochodzenia mineralnego; źródeł energii czy środków czystości i kosmetyków. Gabloty ścienne jakie otrzymaliśmy pokazują produkty jakie otrzymujemy z ropy naftowej czy węgla kamiennego. Zestawy chemiczne do badania wody, gleby i powietrza pozwalają zbadać zawartość następujących elementów: pH, twardości wody, zawartości jonów azotanowych(V), fosforanowych (V).

Czytaj więcej...

Dane kontaktowe

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II

 

ul. J. Pukowca 5

 

43-251 Pawłowice

tel. +48 324-722-149

faks +48 324-722-149

e-mail: zso(at)pawlowice.edu.pl

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2016 r. poz. 922)

Lokalizacja