Rada Rodziców

Zarząd Rady Rodziców przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach.

Dobrowolna składka na Radę Rodziców przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach w roku szkolnym 2017/2018 wynosi 40 zł.

Wpłat można dokonywać:

04 8447 0005 0009 2483 2000 0014
(w tytule wpłaty proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę).