Facebook

Szkoła przyjazna osobom niepełnosprawnym

Zespół Szkół Ogólnokształcących to szkoła przyjazna osobom niepełnosprawnym. Budynek nasz jest wyposażony w:

  • podjazd dla wózków inwalidzkich,
  • windę,
  • oraz sanitariaty dostosowane do takiej formy poruszania się.

Wśród naszych absolwentów byli uczniowie z różnego typu niepełnosprawnościami:

  • ruchowymi,
  • sensorycznymi
  • oraz sprzężonymi, którzy realizowali podstawę programową szkół ogólnodostępnych.

W pracy z uczniami niepełnosprawnymi stosujemy indywidualizację form i sposobów nauczania.

Co roku organizujemy zajęcia dla wszystkich klas pierwszych na temat integracji osób sprawnych i niepełnosprawnych, realizując program profilaktyczny „Czy naprawdę jesteśmy inni?” lub zapraszając zaprzyjaźnione osoby niepełnosprawne gotowe podzielić się z uczniami swoimi doświadczeniami.

Dane kontaktowe

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II

 

ul. J. Pukowca 5

 

43-251 Pawłowice

tel. +48 324-722-149

faks +48 324-722-149

e-mail: zso(at)pawlowice.edu.pl

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2016 r. poz. 922)

Lokalizacja